Genel BilgilerBildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi www.doddermatoloji.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi abstractAgent'a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Bildiri Özeti Son gönderim tarihi: 31 TEMMUZ 2019

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları Dikkat Edilecek Noktalar Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLAR
Slaytlarınızı hazırlarken; SUNUM KONTROL HİZMETLERİ

Tüm konuşmacıların sunumlarını (flash disk veya CD halinde) konuşma saatlerinden en az 3 saat önce kongre merkezinde sunum kontrol odasına teslim etmeleri rica olunur. Sunum kontrol odasında görevli elemanlar hazır bulunacaktır. Sunumlarda aksama olmaması için kontrollerin yetkili elemanlar ile birlikte yapılmasını rica ederiz. Sunumların, sunum yapılan toplantının bitiminde sunum kontrol odasından alınması rica olunur. Zamanında alınmayan sunumların kaybından sorumluluk kabul edilmeyecektir.

SALON TEKNİK EKİPMANI

Tüm salonlarda; LCD data projektör ve gerekli diğer tüm ses ve teknik ekipmanlar bulunacaktır. Bu malzemeler dışındaki ihtiyaçlarınızı lütfen Consensus Kongre & Organizasyon Servisleri'ne önceden bildiriniz.